08-9166665 054-2158888 info@numerology.co.il

פינת נומרולוגיה

חישובי בסיס בנומרולוגיה

חישוב השמות – השם הפרטי: מהווה בנומרולוגיה את הות האדם בעולם הזה (בגלגול הזה). כלומר: מי ששמו מסתכם ב: 5, חייב לקבל את החופש והמרחב שלו. מי ששמו מסתכם ב: 1, ירצה לנהל ולהוביל וכו'. שם המשפחה: מייצג את הסביבתיות שבה גדל האדם.

קראו עוד

משה גולדבגרד

קשר מאתר האינטרנט