08-9166665 054-2158888 info@numerology.co.il

חישובי בסיס בנומרולוגיה

חישובי בסיס בנומרולוגיה חישוב השמות:

חישובי בסיס בנומרולוגיה השם הפרטי: מהווה בנומרולוגיה את היות האדם בעולם הזה (בגלגול הזה). כלומר: מי ששמו מסתכם ב: 5, חייב לקבל את החופש והמרחב שלו.  מי ששמו מסתכם ב: 1, ירצה לנהל ולהוביל וכו'.

שם המשפחה: מייצג את הסביבתיות שבה גדל האדם.

שם פרטי +שם המשפחה: השאיפה של האדם בחיים. כלומר: אדם ששאיפתו 6, ישאף להיות מאוד משפחתי ולעבוד בשירות הציבור, אדם שבשאיפתו יש 3, ישאף להביא שמחה ואושר לזולת, תמיד יהיה לו משהו מעניין לספר לחבר'ה, דוחה דברים לדקה ה-90, אבל בסופו של דבר הכל מסתדר לו וכו'.

אותיות אהו"י:  מהווים שיעור שהנשמה ביקשה ללמוד ולעסוק בו כאן, ולעשות בו תיקון,(עוד לפני שהיגיעה לכאן: לגלגול הזה- לחיים האלה).   מי שפנימיותו: 1, היגיע עם שיעור של ללמוד אסרטיביות וללמוד להאמין בעצמו. ומאחר וכך, בשלב מסויים של חייו/חייה, ילמדו את השיעור. זהו נושא שבו הם צריכם ללמוד את השיעור ולעשות את התיקון. ועד שלא יעשו כך, העניין יעכב אותם. ברגע שלמדו – הכל יהיה הרבה יותר קל.

שאר העיצורים:  חיצוניות האדם + איך הסביבה רואה את האדם.  מי שבחיצוניותו יש: 8, הסביבה תראה בו יועץ מצויין. ולכן, זו הרבה פעמים גם המלצה לסוג העיסוק.

חישוב תאריכי הלידה:

יום הלידה:  מהווה תכונה חיצונית של האדם.

חודש הלידה:  מהווה תכונה פנימית של האדם.

שנת הלידה:  תכונה רדומה שקיימת אצל האדם ושתתעורר בשלב מאוחר יותר בצורה משמעותית יותר.

סה"כ תאריך הלידה המצומצם=שביל הגורל:  מסביר לנו לאן ולהיכן החיים מייעדים את האדם.

כלומר: לאן הוא צריך להגיע בסופו של דבר מבחינת החיים, הקרמה שלו, ה"מכתוב" שלו.


משה גולדבגרד

קשר מאתר האינטרנט